Monday, 2 April 2012

Ale tineretii valuri: 2010

La vremea la care am compus si scos in lume sesizarea de mai jos, ma aflam proaspata absolventa de facultati inalte si viitoare lobbyista, posibila candidata la presedintia blocului si printesa razboinica de mare efect. 


Aveam la momentul respectiv un sef care pretindea ca pentru fiecare intarziere mai mare de 10 minute, sa facem un raport de cel putin 10 pagini (exagerez, but it felt like it), in care sa explicam de ce am intarziat. Ruta mea de dimineata se intampla cu troleibuzele 90, 92 sau 70, intre Foisor si Universitate, deci mereu pe aceeasi distanta. Totusi, mirarea mea a inceput sa fie din ce in ce mai mare pe masura ce, timpul de parcurs al acestei distante crestea cu fiecare zi cu care inaintam in iarna, de la 25 de minute pana la 40-50 de minute (punctul in care am dat in clocot si m-am pus sa dobor nametii aruncati pe trotuar prin grija autoritatilor pentru condicatorii auto). Aveam oricum, destule rapoarte de intarziere la activ si incepuse deja sa ma plictiseasca faptul ca toate aveau acelasi continut. Asa deci, am pornit la razboi cu cele de mai jos, transmise catre toate autoritatile mentionate, dintre care, au raspuns in mod exemplar si spre rasul meu si indignarea participantilor la demers, numai 3 (raspunsurile sub text): 


Sesizare privitoare la problemele de trafic rutier din Municipiul Bucureşti

Către,

Primăria Municipiului Bucureşti, Direcţia Transporturi, Drumuri Sistematizarea Circulaţiei
Regia Autonomă de Transport Bucureşti
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului
Brigada de poliţie rutieră a Municipiului Bucureşti
Uniunea Română de Transport Public
Autoritatea Rutieră Română
Autoritatea Metropolitană de Transport Bucureşti
Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Uitlităţi Publice
Ministerul Transporturilor
Radio România Actualităţi
26 martie 2010

Legislaţie aplicabilă
Ordonanţă nr. 19/1997 privind transporturile
Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local
LEGE Nr. 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române
Hotărâre nr. 284/2009 din 11/03/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

Având în vedere că,
În fiecare zi, peste un milion de vehicule circulă în interiorul Municipiului Bucureşti,
Bucureşti este principalul nod al reţelei drumurilor naţionale române, fiind punctul de începere pentru două autostrăzi (A1 spre Piteşti şi A2 spre Constanţa, iar autostrada planificată A3, va începe, de asemenea din Bucureşti) şi nouă drumuri naţionale (DN1 spre Oradea, DN1A spre Braşov, DN2 spre Suceava, DN3 spre Călăraşi, DN4 spre Olteniţa, DN5 spre Giurgiu, DN6 spre Timişoara şi Cenad, DN7 spre Nădlac şi DN71 spre Sinaia),
În numeroase zone din Municipiul Bucureşti, lucrările la proiecte rezidenţiale blochează sau îngreunează traficul între anumite ore ale zilei sau pe anumite porţiuni de drum,
Între arterele principale unde traficul este congestionat zilnic se numără Calea Rahovei, Bd. George Coşbuc, Bd. Regina Maria, Splaiul Independenţei, zona Piaţa Unirii şi Bd. Corneliu Coposu. De asemenea, sunt foarte aglomerate Bd. Iuliu Maniu, Şos. Virtutii, Şos. Mihai Bravu, Şos. Colentina, Şos. Ştefan cel Mare, Calea Moşilor, Drumul Taberei, Şos. Progresului, Şos. Bucureşti-Ploieşti,
O serie de mijloace de transport în comun urmează rute care se desfăşoară fie integral, fie parţial pe arterele sus-menţionate, înregistrând întârzieri de 30 – 60 minute cauzate de aglomerările rutiere de pe aceste sectoare de drum,
Reprezentanţii Brigăzii de Poliţie Rutieră a Capitalei nu se află în aceste zone la orele de maximă aglomerare şi nu răspund apelurilor pe numerele indicate pentru astfel de situaţii,
În Municipiul Bucureşti operează aproximativ 10.000 de taximetrişti autorizaţi,
Între obiectivele sistemului naţional de transport public figurează eficienţa economică şi utilizarea raţională a energiei,
Ministerul Transporturilor asigură administrarea infrastructurilor de transport deschise accesului public, asigură tuturor utilizatorilor acces egal şi nediscriminatoriu la infrastructurile de transport deschise accesului public, sprijină dezvoltarea şi funcţionarea transportului public, emite norme tehnice obligatorii pentru construcţii, modernizarea, întreţinerea şi exploatarea infrastructurilor de transport,
Ministerul transporturilor, consiliile judeţene sau consiliile locale pot asigura în sfera de administrare a infrastructurii de transport de interes public, amplasarea şi întreţinerea unui sistem unitar informaţional privind transportul public de persoane,
Serviciul de transport public local de persoane se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale cu respectarea principiilor garantării respectării drepturilor şi intereselor utilizatorilor serviciului de transport public local, administrării eficiente a bunurilor aparţinând sistemelor de transport proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale, satisfacerii cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populaţiei, ale personalului instituţiilor publice şi ale operatorilor economici pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale prin servicii de calitate şi dispecerizării transportului public local de persoane realizat prin programe permanente,
Consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti sunt obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să controleze prestarea serviciilor de transport public desfăşurat pe raza administrativ-teritorială a acestora, precum şi să înfiinţeze societăţi de transport public dacă acestea nu există,
Utilizatorii de transport public urban au dreptul de a beneficia, liber şi nediscriminatoriu, de serviciul de transport public local, ceea ce trebuie să se prevadă expres în regulamentul serviciului de transport public local, de a solicita şi primi, în condiţiile legii despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate lor de către operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizaţi prin nerespectarea obligaţiilor asumate prin contractele de asumare a gestiunii serviciului, de a sesiza autorităţilor administraţiei publice locale orice deficienţe constatate în efectuarea serviciilor de transport public local şi de a face propuneri vizând înlăturarea acestora,
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor, sesizările asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor, precum şi sesizările persoanelor fizice sau juridice cu privire la încălcarea drepturilor consumatorilor, în condiţiile legii,
Solicităm autorităţilor competente ca până la implementarea Master Planului General pentru Transport Urban adoptat de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti în aprilie 2008, să dispună şi să coopereze în vederea implementării unor măsuri care să aibă ca efect fluidizarea traficului rutier şi eficientizarea serviciului de transport public urban.
În considerarea faptului că utilizatorii de transport public urban au dreptul să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale orice deficienţe constatate în efectuarea serviciilor de transport public local şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, propunem următoarele:

  1. Restricţionarea circulaţiei autoturismelor pe benzile de circulaţie pentru mijloacele de transport în comun, în zonele de mare aglomeraţie, între orele 7.00 – 10.00 şi 16.00 – 20.00.
  1. Detaşarea unui număr suficient de agenţi de circulaţie în vederea dirijării traficului în aceste zone şi între orele menţionate, precum şi a sancţionării corespunzătoare a participanţilor la trafic responsabili de provocarea ambuteiajelor.
  1. Elaborarea unor rute recomandate pentru circulaţia cu autovehicule pentru uz personal, care să poată fi comunicate zilnic prin intermediul mijloacelor mass-media şi incluse obligatoriu în comunicările postului naţional de radio.
  1. Crearea unor rute speciale pentru autovehiculele aflate în tranzit prin Municipiul Bucureşti între aceste ore.
  1. Însoţirea anunţurilor privind lucrări la anumite sectoare de drum de indicaţii privind variante ocolitoare şi detaşarea unor echipaje de agenţi de circulaţie în vederea dirijării traficului pe porţiunile de carosabil respective.
  1. Implementarea unui sistem de comunicaţie între Brigada de Poliţie Rutieră şi conducătorii de mijloace de transport în comun, în vederea anunţării, din timp a locurilor în care este sau ar putea deveni necesară intervenţia agenţilor de circulaţie.
  1. Corelarea semafoarelor din zonele de trafic intens pentru asigurarea unui flux de trafic cât mai bun.
  1. Instalarea şi utilizarea unor sisteme de supraveghere permanenta a traficului.
  1. Introducerea unei taxe pentru circulaţia auto in centrul Bucureştiului, de la care să fie exceptaţi numai riveranii,  angajaţii firmelor având sediul în zona centrală, conducătorii de autovehicule în regim de taxi, mijloacele de transport public, şi autovehiculele cu regim de circulaţie prioritară. 
                                                  R O M Â N I A
                           MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE A

        MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

BRIGADA RUTIERĂ
Număr de operator de date cu caracter personal 3223/2006

 
NESECRET
Bucureşti
         Nr 662.126/ 21.04.2010
               
                          SEFUL  BRIGAZII  RUTIERE
Către Pastrami,


Spre ştiinţă Autoritatea Naţională de Reglementare pentruServiciile Comunitare de Utilităţi Publice Str. Romulus nr.6, Sector 2, Bucureşti.Referitor la adresa dvs. Nr.34/6653/06.04.2010
Referitor la adresa nr. 905811/13.04.2010 înregistrată la Direcţia Transporturi , Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei cu nr. 7132/14.04.2010, vă comunicăm că propunerile dumneavoastră au fost înregistrate şi vor fi analizate, urmând a fi implementate în limita fezabilităţii.

DIRECTOR EXECUTIV
Ion DEDUCătre Pastrami,


Spre ştiinţă Autoritatea Naţională de Reglementare pentruServiciile Comunitare de Utilităţi Publice Str. Romulus nr.6, Sector 2, Bucureşti.Referitor la adresa dvs. Nr.34/6653/06.04.2010
Referitor la adresa nr. 905811/13.04.2010 înregistrată la Direcţia Transporturi , Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei cu nr. 7132/14.04.2010, vă comunicăm că propunerile dumneavoastră au fost înregistrate şi vor fi analizate, urmând a fi implementate în limita fezabilităţii.

DIRECTOR EXECUTIV
Ion DEDU


Către Pastrami,


Spre ştiinţă Autoritatea Naţională de Reglementare pentruServiciile Comunitare de Utilităţi Publice Str. Romulus nr.6, Sector 2, Bucureşti.Referitor la adresa dvs. Nr.34/6653/06.04.2010
Referitor la adresa nr. 905811/13.04.2010 înregistrată la Direcţia Transporturi , Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei cu nr. 7132/14.04.2010, vă comunicăm că propunerile dumneavoastră au fost înregistrate şi vor fi analizate, urmând a fi implementate în limita fezabilităţii.

DIRECTOR EXECUTIV
Ion DEDU

Către Pastrami,


Spre ştiinţă Autoritatea Naţională de Reglementare pentruServiciile Comunitare de Utilităţi Publice Str. Romulus nr.6, Sector 2, Bucureşti.Referitor la adresa dvs. Nr.34/6653/06.04.2010
Referitor la adresa nr. 905811/13.04.2010 înregistrată la Direcţia Transporturi , Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei cu nr. 7132/14.04.2010, vă comunicăm că propunerile dumneavoastră au fost înregistrate şi vor fi analizate, urmând a fi implementate în limita fezabilităţii.

DIRECTOR EXECUTIV
Ion DEDU

Către Pastrami,

Spre ştiinţă Autoritatea Naţională de Reglementare pentruServiciile Comunitare de Utilităţi Publice Str. Romulus nr.6, Sector 2, Bucureşti.Referitor la adresa dvs. Nr.34/6653/06.04.2010
Referitor la adresa nr. 905811/13.04.2010 înregistrată la Direcţia Transporturi , Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei cu nr. 7132/14.04.2010, vă comunicăm că propunerile dumneavoastră au fost înregistrate şi vor fi analizate, urmând a fi implementate în limita fezabilităţii.

DIRECTOR EXECUTIV
Ion DEDU

Spre ştiinţă Autoritatea Naţională de Reglementare pentruServiciile Comunitare de Utilităţi Publice Str. Romulus nr.6, Sector 2, Bucureşti.Referitor la adresa dvs. Nr.34/6653/06.04.2010
Referitor la adresa nr. 905811/13.04.2010 înregistrată la Direcţia Transporturi , Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei cu nr. 7132/14.04.2010, vă comunicăm că propunerile dumneavoastră au fost înregistrate şi vor fi analizate, urmând a fi implementate în limita fezabilităţii.

DIRECTOR EXECUTIV
Ion DEDU

Spre ştiinţă Autoritatea Naţională de Reglementare pentru


Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice Str. Romulus nr.6, Sector 2, Bucureşti.Referitor la adresa dvs. Nr.34/6653/06.04.2010
Referitor la adresa nr. 905811/13.04.2010 înregistrată la Direcţia Transporturi , Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei cu nr. 7132/14.04.2010, vă comunicăm că propunerile dumneavoastră au fost înregistrate şi vor fi analizate, urmând a fi implementate în limita fezabilităţii.

DIRECTOR EXECUTIV
Ion DEDU


Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice Str. Romulus nr.6, Sector 2, Bucureşti.Referitor la adresa dvs. Nr.34/6653/06.04.2010
Referitor la adresa nr. 905811/13.04.2010 înregistrată la Direcţia Transporturi , Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei cu nr. 7132/14.04.2010, vă comunicăm că propunerile dumneavoastră au fost înregistrate şi vor fi analizate, urmând a fi implementate în limita fezabilităţii.

DIRECTOR EXECUTIV
Ion DEDU

Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice Str. Romulus nr.6, Sector 2, Bucureşti.Referitor la adresa dvs. Nr.34/6653/06.04.2010
Referitor la adresa nr. 905811/13.04.2010 înregistrată la Direcţia Transporturi , Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei cu nr. 7132/14.04.2010, vă comunicăm că propunerile dumneavoastră au fost înregistrate şi vor fi analizate, urmând a fi implementate în limita fezabilităţii.

DIRECTOR EXECUTIV
Ion DEDU

Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice Str. Romulus nr.6, Sector 2, Bucureşti.


Referitor la adresa dvs. Nr.34/6653/06.04.2010
Referitor la adresa nr. 905811/13.04.2010 înregistrată la Direcţia Transporturi , Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei cu nr. 7132/14.04.2010, vă comunicăm că propunerile dumneavoastră au fost înregistrate şi vor fi analizate, urmând a fi implementate în limita fezabilităţii.

DIRECTOR EXECUTIV
Ion DEDU


Referitor la adresa dvs. Nr.34/6653/06.04.2010
Referitor la adresa nr. 905811/13.04.2010 înregistrată la Direcţia Transporturi , Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei cu nr. 7132/14.04.2010, vă comunicăm că propunerile dumneavoastră au fost înregistrate şi vor fi analizate, urmând a fi implementate în limita fezabilităţii.

DIRECTOR EXECUTIV
Ion DEDU

Referitor la adresa dvs. Nr.34/6653/06.04.2010
Referitor la adresa nr. 905811/13.04.2010 înregistrată la Direcţia Transporturi , Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei cu nr. 7132/14.04.2010, vă comunicăm că propunerile dumneavoastră au fost înregistrate şi vor fi analizate, urmând a fi implementate în limita fezabilităţii.

DIRECTOR EXECUTIV
Ion DEDU

Referitor la adresa dvs. Nr.34/6653/06.04.2010Referitor la adresa nr. 905811/13.04.2010 înregistrată la Direcţia Transporturi , Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei cu nr. 7132/14.04.2010, vă comunicăm că propunerile dumneavoastră au fost înregistrate şi vor fi analizate, urmând a fi implementate în limita fezabilităţii.

DIRECTOR EXECUTIV
Ion DEDUReferitor la adresa nr. 905811/13.04.2010 înregistrată la Direcţia Transporturi , Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei cu nr. 7132/14.04.2010, vă comunicăm că propunerile dumneavoastră au fost înregistrate şi vor fi analizate, urmând a fi implementate în limita fezabilităţii.

DIRECTOR EXECUTIV
Ion DEDU


Referitor la adresa nr. 905811/13.04.2010 înregistrată la Direcţia Transporturi , Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei cu nr. 7132/14.04.2010, vă comunicăm că propunerile dumneavoastră au fost înregistrate şi vor fi analizate, urmând a fi implementate în limita fezabilităţii.

DIRECTOR EXECUTIV
Ion DEDU

Referitor la adresa nr. 905811/13.04.2010 înregistrată la Direcţia Transporturi , Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei cu nr. 7132/14.04.2010, vă comunicăm că propunerile dumneavoastră au fost înregistrate şi vor fi analizate, urmând a fi implementate în limita fezabilităţii.

DIRECTOR EXECUTIV
Ion DEDU

Referitor la adresa nr. 905811/13.04.2010 înregistrată la Direcţia Transporturi , Drumuri, Sistematizarea Circulaţiei cu nr. 7132/14.04.2010, vă comunicăm că propunerile dumneavoastră au fost înregistrate şi vor fi analizate, urmând a fi implementate în limita fezabilităţii.
DIRECTOR EXECUTIV
Ion DEDU

DIRECTOR EXECUTIV
Ion DEDU


Vă mulţumesc,

Pastrami


                               

Către,

        PASTRAMI

 Prin petitia dumneavoastra transmisa prin e-mail la 29.03.2010 ati formulat cateva    propuneri pentru imbunatatirea transportului public in Municipiul Bucuresti. In urma analizarii acestora va informam urmatoarele:
·        Intervalele orare propuse pentru restrictionarea circulatiei traficului general pe benzile pe care circula autobuze si troleibuze sunt perioadele in care, in Municipiul Bucuresti, mobilitatea traficului si valorile acestuia ating valori maxime. In contextul asigurarii unei fluente corespunzatoare mijloacelor de transport public, prin cresterea vitezei comerciale a acestora, precum si pentru atragerea cetatenilor care folosesc autovehiculele personale pe distante relativ scurte, Primaria Municipului Bucuresti a analizat posibilitatea realizarii unor benzi dedicate exclusiv mijloacelor de transport public. Intrucat pe arterele principale de circulatie realizarea unei benzi proprii pentru troleibuze, mai ales pe tronsoanele de drum cu doua benzi de circulatie pe sens, ar fi afectat substantial fluenta circulatiei, s-a ales, intr-o prima faza, varianta separarii caii de rulare a tramvaielorpentru asigurarea unei viteze comerciale sporite pentru acest mijloc de transport nepoluant ;
·          Brigada Rutiera poate asigura o medie de circa 70 agenti de politie rutiera pe cele doua schimburi de pe timpul zilei, la care se adauga 10-15 politisti comunitari care ne sprijina in activitatile de dirijare a traficului, in intersectii. In intervalele orare 07.00-10.00 si 16.00 – 20.00 acestia executa in principal activitati de dirijare a traficului, avand in vedere valorile peste media zilnica ale traficului rutier;
·        Reteaua stradala principala a Municipiului Bucuresti, avand o forma radial –inelara, in care arterele de legatura cu drumurile nationale converg catre centrul orasului nu a fost dimensionata pentru preluarea unui parc de vehicule de dimensiunile celui existent in Bucuresti. Daca luam in considerare faptul ca o parte a vehiculelor din parc este in permanenta parcata pe banda 1 de circulatie, scazand si mai mult capacitatea de preluare a traficului de catre strazile principale, veti constata ca este aproape imposibil sa recomandam rute alternative, care sa poata prelua traficul la orele diminetii si dupa-amiezii, cand acesta atinge valori maxime;
·        Autovehiculele aflate in tranzit folosesc in mod curent Soseaua de Centura a Capitalei. Acest drum national se afla in modernizare, urman sa fie asigurate cate doua benzi pentru fiecare sens, iar intrarile in oras sa fie realizate pe pasaje rutiere denivelate. Pana la finalizarea acestor lucrari o parte a traficului de pe Sos. de centura va tranzita in continuare orasul;
·        Pentru lucrarile de mare amploare care afecteaza circulatia rutiera in Capitala, Brigada Rutiera emite comunicate de presa in care sunt cuprinse atat arterele afectate de lucrari cat si variantele ocolitoare disponibile, in zona punctelor de lucru. Aceste comunicate sunt preluate atat de posturile de radio si televiziune nationale si locale cat si de presa scrisa;
·        Exista o comunicare permanenta intre soferii mijloacelor de transport public si Brigada Rutiera prin dispeceratele celor doua institutii;
·        In cadrul proiectului de Management al Traficului gestionat de Primaria Municipiului Bucuresti, au fost semaforizate, in sistem adaptiv, peste 100 intersectii si treceri de pietoni din zona centrala si mediana a Capitalei. Astfel, programele de semaforizare din fiecare intersectie se modifica permanent in mod automat, in functie de valorile in timp real ale traficului din sectiunile de drum monitorizate. Intrucat, acest proiect a adus un beneficiu de circa 15% fluentei traficului el urmeaza a fi extins in acest an cu inca 40 intersectii, care vor fi incluse in sistem. Totodata, circulatia din intersectiile mentionate este permanent monitorizata atat din dispeceratul politiei rutiere cat si din cel al Primariei Municipiului Bucuresti, cu ajutorul unor camere video de inalta rezolutie;
·        Introducerea unui sistem de taxare pentru autovehiculele care circula in zona centrala a orasului presupune o investitie majora a Primariei Capitalei, care poate fi realizata numai dupa asigurarea unui sistem de plata automat, cum ar fi retragerea taxei de acces direct de pa cardurile bancare. Aceasta masura functioneaza cu succes in Londra unde valorile de trafic si poluarea in zona centrala au scazut, iar transportul public circula mult mai fluent.
          Va multumim pentru sugestiile dumneavoastra si va asiguram ca ne straduim in continuare pentru crearea unor conditii de circulatie cat mai bune in Municipiul Bucuresti.      

          Cu stimă,
                                                                                
                                     Comisar-sef  de politie
                                      NICU  DRAGOS


                                                 Bucuresti, Str. Logofat Udriste 9-15, Sector 3
                                            Tel. 021/323.30.30; 021/323.75.60, fax 021/323.45.95
                                                        e-mail: bpr@b.politiaromana.roRaspuns nr. 2:


Nr.7132/28.04.2010

Raspuns nr. 3:

Nu intra in aria lor de competenta: 

No comments:

Post a Comment